تبلیغات
میزانسن این صحنه را بند بازی بر سطور داستان و نمایشنامه بچین - خود ارجاعی ادبی- سلطه گری عرفانی. مقاله ای از شاپور جورکش
پشت به صحنه ی تاریک . . . بر سطرها نشسته . . . گردنبندی از داستان . . . با صید واژه ها . . . از اعماق زندگی

خود ارجاعی ادبی- سلطه گری عرفانی. مقاله ای از شاپور جورکش

جمعه 14 تیر 1392 11:00

نویسنده : بردیا پوربهرامی
ارسال شده در: ادبیات ، شعر ، مقاله ،

عرفان به عنوان سلوك فردی ـ ازنوع  سلوك خالصانه ی بهاء ولد ـ ، باعرفان آیینی- خانقاهی یاجمعی  ـ یعنی نوع سلوك مولانا رومی - ،  از نظر ارتباط با قدرت و جستجوی اقتدارفردی  تفاوتهای ظریف وپنهانی  دارد.


برای دانلود کلیک کنید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -